Holistisch Kindercoach

Ieder kind is bijzonder en uniek”

Levensgloed - Coaching
Liefdevolle aandacht

Als Holistisch Kindercoach werk ik altijd vanuit de KRACHT van het kind zelf. Ik ga uit van de mogelijkheden van het kind en sluit op een speelse en kindgerichte manier aan bij de belevingswereld. Ik begeleid het kind aandachtig en liefdevol om zijn eigen ruimte, kwaliteiten, talenten en grenzen te leren ontdekken. Hierdoor kan het kind op een krachtige en zachte manier verbinding maken met zichzelf en met de buitenwereld. Het kind kan op een positieve en creatieve wijze inzichten ontvangen om te leren om te gaan met de uitdagingen die het op zijn of haar weg tegenkomt.

Als kindercoach begeleid ik zowel de ouder als het kind.

 
Werkwijze

De coaching vindt in principe plaats bij mij in de praktijk. Tijdens de begeleiding wordt  gebruik gemaakt creatieve werkvormen, spel, lichaamgerichte oefeningen, ontspanningsoefeningen, mindfulness, heartfulness, visualisaties en helende verhalen.

Holistisch

Mijn coaching bestaat uit een holistische benadering. Elk kind is van nature een geheel. Het denken, het gedrag, het voelen, het lichaam, het sociale en de spiritualiteit staan met elkaar in verbinding.

Al deze niveaus zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar en vinden we ook terug in de menselijke ontwikkeling: Ik ben, ik voel, ik doe, ik heb lief, ik spreek, ik zie, ik begrijp.

Door gebeurtenissen kan het echter zijn dat dit ‘heel-zijn’ niet meer wordt gevoeld.

Het coachtraject

Tijdens de kennismaking bespreken we het intakeformulier dat jullie als ouders ontvangen hebben en bespreken we de coachvraag/begeleidingsvraag. We bekijken of er een klik is en of het goed voelt om samen verder te gaan.

Mocht het traject een vervolg krijgen dan ga ik spelenderwijs het kind uitnodigen om meer bewustzijn te krijgen op het gedrag, gedachten en gevoelens om vanuit daar weer meer in zijn of haar kracht te komen staan. Na 3 tot 5 sessies volgt er altijd een oudergesprek. Gemiddeld bestaat een begeleidingstraject uit 5-10 sessies met het kind. De afsluiting van de begeleidingstraject van een kind gebeurt ook altijd middels een oudergesprek.

Mijn praktijk is gevestigd in Berkel-Enschot.

Ik maak graag verbinding met je om je te begeleiden bij het ontdekken van je kracht.

Levensgloed - Coaching