Disclaimer

“Gebruik van de website”

Levensgloed - Josine van Gils

Door de website van Levensgloed te bezoeken en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.levensgloed.nl

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend. Hoewel Levensgloed zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ik niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Levensgloed garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Levensgloed wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Levensgloed staan links naar websites van derden, ik aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Levensgloed niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Levensgloed . Het is niet toegestaan informatie op de website  te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Levensgloed. Je mag informatie op de website wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Ik heb het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op de website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Levensgloed.

Levensgloed - Josine van Gils